Sorumluluk Reddi | ALG Gümrük Müşavirliği

Sorumluluk Reddi

ALG Gümrük Müşavirliği önceden haber vermeksizin mevzu bahis web sitesinde yer alan bilgi ve belgeleri değiştirmek, silmek, ya da geçici veya kalıcı olarak yayınını durdurma hakkına sahiptir.
ALG Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi’nin www.alggumruk.com.tr web sitesinde yer alan ve içeriği; Mer’i ve Mülga Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği, Kaçakçılık Kanunu, Dış Ticaret Mevzuatı, Tasfiye Mevzuatı, bunlara ait Bakanlar Kurulu Kararları, Tebliğler, Genelgeler ve Tasarruflu yazılar ile mevzuatın atıf yaptığı diğer kanun, yönetmelik, tüzük, kanun hükmünde kararname, bakanlar kurulu kararları, yönetmelikler, tebliğler ve genelgelerden oluşan Mevzuat Duyuruları ve E-Bülten Sayfaları, 13/12/1951 tarih ve 7981 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun “1.Mevzuat ve İçtihatlar” başlıklı 31’nci maddesinde yer alan “Resmen yayımlanan veya ilan olunan kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve Kaza-i kararların çoğaltılması, yayılması, işlenmesi veya her hangi bir suretle bunlardan faydalanma serbesttir.” hükmünden yola çıkarak hazırlanmıştır.Bunlar yalnızca bilgi mahiyetinde olup, esas olan mevzuat metinlerinin Resmi Gazetede yayımlanmış halleridir. Bu sebepten, www.alggumruk.com.tr sitesinde yer alan mevzuat duyurularının, e-bülten sayfalarının, haberlerin içeriğinin ve/veya bu sitede yer alan linkler vasıtasıyla ulaşılan diğer internet sitelerinin, mevzuat duyurularının e-bülten sayfalarının, haberlerin içeriklerinin güncel olmaması, buradaki bilgilerin içeriğinin, yanlış, eksik, hatalı olması sebebiyle ALG Gümrükleme’nin herhangi bir hukuki sorumluluğu söz konusu değildir. www.alggumruk.com.tr web sitesi'nde yer alan her türlü bilgi, istatistiki şekil ve değer, güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları ve yeterlilikleri hiç bir şekilde ALG Gümrük Müşavirliği tarafından garanti edilmemektedir.
www.alggumruk.com.tr web sitesinde yer verilen bilgi haber ve yorumlar genel bilgiler içermektedir.Bunların kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan/dolaylı maddi/manevi menfi/müsbet olası zarar ve masraflardan dolayı ALG Gümrük Müşavirliği'nin hiç bir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.ALG Gümrük Müşavirliği'ne işbu bilgi haber ve yorumların içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
www.alggumruk.com.tr web sitesi'ne girmeden önce yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş olduğunuz farz ve tarafınızca kabul edilmekte, İleride söz konusu şartları okumamış veya okumuş olup ta bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden www.alggumruk.com.tr web Sitesi'nin, bu sitedeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, ALG Gümrük Müşavirliği 'nin yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, iş bu web sayfasında yazılı bulunan bu ibarelerin ve ALG Gümrük Müşavirliği’ne ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak HUMK madde 287'ye uygun olarak İstanbul Mahkemeleri ve İcra ve İflas Dairelerinin yetkisine sunulacağı ALG Gümrük Müşavirliği tarafından beyan ve işbu ALG Gümrük Müşavirliği Web Sitesi'ne giren kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul ve taahhüt edilir.
gdpr-image
Sitemizin, çalışması için çerezler kullanılmaktadır. Site üzerinde kullanılan çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Politikası'nı incelemenizi rica ederiz.
Daha Fazla Bilgi
WhatsApp Aç
Merhaba, istek, öneri ve sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.