Kariyer

Pozisyonunun gerektirdiği tecrübe, bilgi ve beceriye sahip, sektöründe ve dünyadaki gelişmeleri yakından
takip eden ve uygulayan, dinamik, yaratıcı, uyumlu ve gelişime açık bir kadro ile çalışmayı ilke edinmiştir.

Başvuruda Aranacak Özellikler

1Şart1
2Şart2

Kariyer Başvuru Formu

Open chat