Piperazinin diğer tuz ve türevlerinin tebliğ kapsamından çıkarılmıştır.
Diş Fırçalarının İthalatında EMY den Muaf tutulmak üzere Kota uygulaması
01/03/2021
Küşat İzni
20/08/2021
Tümünü Gör

Konu : Piperazinin diğer tuz ve türevlerinin tebliğ kapsamından çıkarılmıştır.

Hangi Sektör : Kimya Sektörü

Tarih : 27 Şubat 2021 CUMARTESİ

Duyuru Özeti

Yorumumuz:

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:
SAĞLIK BAKANLIĞININ ÖZEL İZNİNE TABİ MADDELERİN İTHALAT
DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2021/4)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2021/27)
 

MADDE 1 ‒ 31/12/2020 tarihli ve 31351 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/4)’nin  Ek-1’inde yer alan “2933.59.95.00.28” GTİP numaralı satırı yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 ‒ Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 ‒ Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.


Resmi gazete linki :
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210227-4.htm
Saygılarımızla,
Mevzuat
Haber ile ilgili soru ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz:
info@alggumruk.com.tr

Comments are closed.

gdpr-image
Sitemizin, çalışması için çerezler kullanılmaktadır. Site üzerinde kullanılan çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Politikası'nı incelemenizi rica ederiz.
Daha Fazla Bilgi
WhatsApp Aç
Merhaba, istek, öneri ve sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.