Diş Fırçalarının İthalatında EMY den Muaf tutulmak üzere Kota uygulaması
01/03/2021
Küşat İzni
20/08/2021
Tümünü Gör

Konu : Piperazinin diğer tuz ve türevlerinin tebliğ kapsamından çıkarılmıştır.

Hangi Sektör : Kimya Sektörü

Tarih : 27 Şubat 2021 CUMARTESİ

Duyuru Özeti

Yorumumuz:

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:
SAĞLIK BAKANLIĞININ ÖZEL İZNİNE TABİ MADDELERİN İTHALAT
DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2021/4)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2021/27)
 

MADDE 1 ‒ 31/12/2020 tarihli ve 31351 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/4)’nin  Ek-1’inde yer alan “2933.59.95.00.28” GTİP numaralı satırı yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 ‒ Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 ‒ Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.


Resmi gazete linki :
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210227-4.htm
Saygılarımızla,
Mevzuat
Haber ile ilgili soru ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz:
info@alggumruk.com.tr

Comments are closed.

gdpr-image
Sitemizin, çalışması için çerezler kullanılmaktadır. Site üzerinde kullanılan çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Politikası'nı incelemenizi rica ederiz.
Daha Fazla Bilgi