İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİ HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR | ALG Gümrük Müşavirliği
FİRMALARIN YURT DIŞI KAYNAKLI DÖVİZLERİNİN TÜRK LİRASINA DÖNÜŞÜMÜNÜN DESTEKLENMESİHAKKINDA TEBLİĞ
26/01/2023
Tümünü Gör

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİ HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "
a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,"
MADDE 2- Aynı Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Müsteşarlık" ibaresi "Bakanlık" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3- Aynı Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile dördüncü fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Bu Karar ile İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu oluşturulmuştur. Kurul; İthalat Genel Müdürü veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin yanı sıra Bakanlığın Gümrükler, İhracat, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği genel müdürlüklerinin yetkili birer temsilcisi ile Genel Müdürlüğün ilgili Daire Başkanından oluşur. Kurul Başkanı, konunun niteliğine göre danışma mahiyetinde ilgili uzmanları Kurul toplantılarına çağırabilir." "
f) Cumhurbaşkanı kararı çıkarılması için öneride bulunmak."
MADDE 4- Aynı Kararın 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Müsteşarlıkça” ibaresi "Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 5- Aynı Kararın 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 12- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.”
MADDE 6- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Comments are closed.

gdpr-image
Sitemizin, çalışması için çerezler kullanılmaktadır. Site üzerinde kullanılan çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Politikası'nı incelemenizi rica ederiz.
Daha Fazla Bilgi
WhatsApp Aç
Merhaba, istek, öneri ve sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.